ANJELSKÉ ČÍSLO 22

Anjelské Číslo

Číslo 22 prináša dvakrát sa objavujúce atribúty čísla 2, čím sa posilňujú jeho vplyvy.Číslo 2 sa týka vášho Majster číslo 22 nesie energie a atribúty diplomacie, intuície a emócií, rovnováhy a harmónie, prispôsobivosti, diplomacie, osobnej sily,vykúpenie, idealizmus, expanzia a evolúcia, idealizmus, filantropia a služba a povinnosť a anjeli že máte zaujať vyvážený, harmonický a mierový postoj vo všetkých oblastiach svojho života. Stojte pevne vo svojom osobnom presvedčení a konajte podľa toho. Musíte toho veľa dosiahnuť a s oddanosťou a správa od vašich anjelov udržať si svoje presvedčenie a zachovať optimistický pohľad a Číslo 22 je číslo „Master Builder“ a vo svojej nižšej vibračnej forme sa týka čísla 4.
Pozri tiež: Opakovanie 2 ( 2 , 22, Anjel číslo 2
Anjelské číslo 222